Подгорный Богдан Сергеевич

ОПЛ

Сезон КомандаИГ.ПенП.Г+ПАГЖККК
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021Гладиатор10000010
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19Гладиатор10000010
Кубок ОПЛ 8Х8 2016Доминион10000000
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017Гладиатор10000000
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19ИноксМаркет20000010
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018Гладиатор20000000
Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018Гладиатор10000000
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017Гладиатор00000000
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2016Гладиатор74004000
ЖМФЛЛ 8Х8 2017/2018Саботаж204037040
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019Саботаж82068030
ЖМФЛЛ 8Х8 2018/2019ИноксМаркет70022041
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020ИноксМаркет184048071
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа CГладиатор00000000
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017Гладиатор00000000
Кубок ОПЛ 8х8 2021Гладиатор00000000
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20Дружина Желдор00000000
Кубок ОПЛ 6х6 2021Олимпик00000000
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022Добрые Руки00000000
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20Гладиатор00000000
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/21Гладиатор-271045020
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021Гладиатор30000000
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022Атлант Железнодорожный60011030
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2017Гладиатор105027020
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2018/2019Гладиатор63036010
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/2018Доминион136039010
ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2020/2021Восточный Легион132057020
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20Гладиатор-280011020
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020ИноксМаркет-200000000
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2016/2017Доминион-200000000
ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021Гладиатор-292057000
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021Гладиатор112002010
ЖМФЛЛ НОЧЬ 2017Респект1680412140
БМФЛЛ 5х5 2019/2020Доминион10000000
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017Гладиатор30000000
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018Гладиатор93003020
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022Добрые Руки30011020
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019Доминион1150510031
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019Доминион-296117051
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018Доминион-219901322040
ЖМФЛЛ 6х6 2020Горняки Москвы123025050
ЖМФЛЛ 7х7 2021/2022Арткера60011000
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018Гладиатор19100616051
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020ИноксМаркет100022000
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019Гладиатор140011010
ЖМФЛЛ 6х6 2019Дружина Желдор1040610011
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020Гладиатор91034021
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019Гладиатор95016021
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018Гладиатор180077020
Кубок ОПЛ 6х6 2019Дружина Желдор21023020
Кубок ОПЛ 8х8 2019Гладиатор20000000
ЖМФЛЛ 6х6 2021Олимпик20000020
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20Гладиатор91012000
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021Гладиатор81012000
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021Витязь Железнодорожный141056081
ЖМФЛЛ 5х5 ВтД 19/20ИноксМаркет90033130
ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021Восточный Легион10000000
Итого-3809311041972889

Карьера

Сезон ИГ.ПенП.Г+ПАГЖККК
Итого

Результаты

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

"11-ая школа"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Балашиха"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Балашиха"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"