Щуров Василий Васильевич

ОПЛ

Сезон КомандаИГ.ПенП.Г+ПАГЖККК
КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021Здоровая Нация10000000
КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19Здоровая Нация31012000
Кубок ОПЛ 8Х8 2016Центр — Дерби21012000
КУБОК ОПЛ 8Х8 2017Фидель43025010
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018Здоровая Нация22013000
Кубок ОПЛ 5Х5 2016/2017Интернационал00000000
Кубок ОПЛ 5Х5 2015/2016Интернационал00000000
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2019Здоровая Нация-2128019000
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020Здоровая Нация-2102024000
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016Центр — Дерби15150621010
ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020Гана10000000
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5. Группа BИнтернационал33058000
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/21Здоровая Нация-2690110000
Кубок ОПЛ 5х5 2019/20Здоровая Нация41023000
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20Гана00000000
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа CФидель22002000
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017. Группа BЦентр — Дерби00000000
Лига Чемпионов ОПЛ 5Х5 2016/2017Центр — Дерби44059000
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8Интернационал42024000
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8. Группа АИнтернационал11023000
Лига Чемпионов ОПЛ 8Х8 2017Фидель33003000
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020Здоровая Нация141023000
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017Фидель-211001000
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019Здоровая Нация1392514000
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021Здоровая Нация141101021021
ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021Здоровая Нация-200000000
ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019Здоровая Нация15161521000
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2017/2018РетроВоз13100313010
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017Центр — Дерби1190514010
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018Здоровая Нация1660713000
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018Торпедо-200000000
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа АЗдоровая Нация70055000
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа БСпарта Желдор00000000
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2018/2019Респект1180917010
ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2017/2018Респект690413000
ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019Здоровая Нация17901322000
ЖМФЛЛ 6х6 2020Виктория31001000
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017Фидель93114010
ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2020/2021Орбита105049010
ЖМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2018Респект141101021100
ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2018/2019Здоровая Нация-231023000
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20Здоровая Нация-262135000
БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018Здоровая Нация102024000
Кубок ОПЛ 8х8 2019Здоровая Нация32013000
ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20Здоровая Нация1691716111
ЖМФЛЛ 8х8 2020/2021Арткера42046000
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021Здоровая Нация82013000
Итого-30118661343202102

Карьера

Сезон ИГ.ПенП.Г+ПАГЖККК
Итого

Результаты

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Метеор"

СК "Балашиха"

Стадион "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

Стадион "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион СК"Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион СК"Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Метеор"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Метеор"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Балашиха"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Балашиха"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Обухово"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

"11-ая школа"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"

Стадион "Метеор"

СК "Орион"

СК "Орион"

СК "Орион"